logo-black


Miről szól egy társas-játékos workshop?
Az élmény alapú fejlődésről.

A hagyományos céges tréningekkel szemben a társasjátékokra épülő workshopjaink maradandó személyes és közösségi élményt nyújtanak, és emellett játékos formában motiválják a résztvevőket arra, hogy tudatosan és hatékonyan fejleszthessék egyes készségeiket, képességeiket

Hogyan épülnek fel a workshop-jaink?
Társasjátékos workshop-jaink egymásra épülő modulokból állnak.
Az egyes modulok 3-4 órás önálló egységek, amelyek egyenként önmagukban is kerek egészet alkotnak, de úgy válogattuk össze a témájukat és alakítottuk ki a tartalmukat, hogy együtt, egymással kombinálva hosszabb, egy, kettő, vagy három napos átfogó játékos készség erősítő programot hoznak létre.

Egy teljes, összes modult felölelő társasjátékos workshop során: 
A résztvevőket a célirányosan megválasztott játékok rávezetik arra, hogy felismerjék saját maguk és társaik jellemző személyiségjegyeit és azt, hogyan figyeljenek egymás metakommunikációs jelzéseire, beszéd módjára. Alkalmazunk olyan játékokat amelyek az egyének csoportban betöltött szerepeire építenek, és amelyek elősegítik a csoport alakítás és építés folyamatát. Végül pedig olyan gyakorlatokat is mutatunki, amelyek segítségével az egyének képessé válnak csoportként hatékonyan együttműködni és összehangoltan, egymást segítve kooperatívan feladatokat megoldani.

Mi a célunk a játékos workshop-jainkkal?
Az egyéni készségek felismerésétől és erősítésétől eljutni a hatékony csoport együttműködésig 

Játékos workshop sorozatunkkal abban segítjük a résztvevőket, hogy a társasjátékokban rejlő tanító erőre építve az egyéni személyiségjegyek és kommunikációs módszerek jobb megismerését követően az egyének nagyon különböző személyiségű emberekkel is képesek legyenek együtt dolgozni, megtalálják a helyüket a csoporton belül és egy csapatként hatékonyan tudjanak együttműködni, gondolkodni

Mitől különlegesek a workshop-jaink?
Mi azt gondoljuk, a szemléletmódunk teszi különlegessé társasjátékos workshop programjainkat 

Amit mi kínálunk:
•    Átfogó program: Moduláris worksop.jaink egyenként is kerek egészek, de egymáshoz illesztve teljes egységet alkotnak. Önismereti és egyéni készség felismerést és megerősítést célzó workshop-októl a csapat építést és csoport együttműködést segítő alkalmakig egymásra épülő átfogó wotkshop programot tudunk nyújtani. 
•    Rugalmasság: Moduljainkból tetszőlegesen összeállítjuk a megrendelőink által kívánt tartalmú workshop programot, illetve az egyes modulok tartalmát egyedi igényekhez is rugalmasan tudjuk adaptálni a célnak leginkább megfelelő játékok kiválasztásával.
•    Egyediség: Workshop-jaink egyedi, saját fejlesztésű, társasjáték alapú programok, amelyekkel az a célunk, hogy felhasználjuk a társasjátékokban rejlő óriási tanító erőt az egyéni készségek megerősítéséhez. Hosszabb workshop-jainkon emellett teljesen saját fejlesztésű, akár több napon átívelő különleges szerepjátékot is alkalmazunk bizonyos készségek gyakorlati alkalmazásához.
•    Kompetencia: Arra építjük a workshop-jainkat, amihez legjobban értünk! Programjaink téma vezetői játékmesterek, akik jól ismerik a legújabb társasjátékokat is és tudják, miként használják fel őket készség erősítéshez.
•    Élmény alapú képzések: Nálunk nemcsak szlogen, hogy élményt kínálunk! Workshop-jaink a szó szoros értelmében jó hangulatban, játékosan, szórakoztatva tanítanak, és egyúttal megismertetik a résztvevőkkel a modern társasjátékok sokszínű és érdekes világát.
•    Ajándék társasjáték: Workshop-jaink minden résztvevőjét megajándékozzuk a program során alkalmazott játékok valamelyikének egy-egy példányával.

Milyen készségeket és képességeket megerősítésére alkalmasak a játékaink?
Workshop-jainkon játékos formában tudatosan erősítjük a résztvevők
•    megfigyelő és összpontosító képességét;
•    önismeretét, személyiség jegyeinek tudatosításával;
•    metakommunikációs jelzéseinek felismerését, testbeszédük kontrollálását;
•    csoportban legeredményesebben betöltött szerepeinek megtalálását;
•    csoportként történő hatékony együttműködését.

Hogyan hasznosíthatóak később a workshop-on megismertek?
A társasjátékos workshop-on megismert és megerősített készségek az élet sok területén hasznunkra válhatnak.
A hétköznapi életben például új emberek megismerését, baráti kapcsolatok kialakítását, vagy akár a párkeresést is elősegítheti:
•    ha felismerjük a partner személyiségjegyeit; 
•    ha viselkedését, gesztusaikat megfigyelve meg tudjuk ítélni, milyen szándékkal fordul felénk;
•    ha elég fogékonyak vagyunk a partner képzettársításainak átvételére, továbbgondolására. 
Munkánk során, munkahelyi feladataink megoldásában is hasznos lehet, 
•    ha állásinterjú, tárgyalások vezetése során, tudatosan figyeljük a saját metakommunikációnkat és beszélgető partnerünk viselkedési jegyeit;
•    ha tudjuk, hogy egy munkahelyi közösségben, projekt csapatban melyik szerepben tudunk a legeredményesebben dolgozni a közösség javára;
•    ha ráébredünk arra, hogy nemcsak egyéni feladatvégzésben vagyunk jók, hanem egy közösség tagjaként másokkal együttműködve olykor még hatékonyabbak is tudunk lenni
És mindehhez egy szórakoztató út is vezethet a célirányosan megválasztott társasjátákok játszásával!

Elérhető worshop-jaink
•    Megfigyelő és összpontosító képesség

A program játékai javítják az összpontosítás és a figyelem megosztás képességét, valamint remekül fejlesztik a memóriát. Emellett emlékezést segítő gyakorlati módszereket és technikákat is mutatunk, amellyekkel nemcsak a játékok során lehetünk eredmlnyesebbek.
    
•    Személyiség típusok, személyiség jegyek
A résztvevők a workshop alatt megismert általános személyiség típusokból és az azokra jellemző személyiség jegyekből a többiek játék során tanúsított cselekedetei és válaszai alapján azonosítják társaik személyiségét, a személyiségjegyekből pedig képet alkotnak egymásról és önmagukról.

•    Viselkedésminták, metakommunikációs jelzések 
A workshop az alapvető viselkedés módok és metakommunikációs jelzések megismeréséről, tudatosításáról szól. A program résztvevőit a játékok rávezetik arra, hogyan tudnak jobban figyelni egymás nonverbális kommunikációjára, a hanglejtésre, gesztusokra, kézmozdulatokra és azonosítani ezek mögöttes jelentés tartamát. Ezek alapján próbálják megítélni egymás viselkedését, kitalálni szándékait, következő lépéseit a társas játékokban és azon túl is.

•    Csoport alakítás, csapat építés
A workshop kooperatív játékai a csoportban betöltött lehetséges szerepek megismeréséről, az egyének csoportba integrálásáról és a csoport alakítás és építés folyamatáról szólnak. Játékos feladatok segítségével próbáljuk rávezetni a résztvevőket arra, hogy bármennyire is különböző személyiségek, a számukra legmegfelelőbb csoport szerepeket betöltve csapatként is jól tudnának együtt működni.

•    Hatékony csoport együttműködés 
A workshop játékai a résztvevők csapatjátékos attitüdjét erősítik, az egyének csoportként való hatékony együttműködéséről szólnak. Olyan kooperatív játékokat hívunk ehhez segítségül, amelyekben a program résztvevői csak csapatként együttműködve, közös munkával, együttes erővel tudnak sikeresek lenni.

Előkészületben levő workshop-jaink
•    Sikeres önérvényesítés 

A workshop játékai a konfliktuskezelést, kooperációt és bizalomépítést, érvelést és meggyőzést, asszertív kommunikációt hoznak felszínre, amelyek a hatékony önérvényesítés eszközei.
Jól hasznosíthatóak a workshop ismeretei pl. arra, hogy a munkahelyünkön vezetőként az asszertív kommunikációs technikákkal konfliktusmentes visszajelzést tudjunk adni a kollégáinknak.

•    Eladói és előadó képesség 
Ez a workshop olyan játékokat alkalmaz, amelyek nagyon jót tesznek a fantáziánknak, a beszédkészségünknek és általában a kommunikációs készségeinknek, amellett, hogy igazi hangulatjavító parti játékokkal gyakorolhatjuk ezeket a képességeinket. 
Segít, hogy a hétköznapi életben is magabiztosabban tudjunk kommunikálni és ne jelentsen kihívást pl. saját magunk, illetve a szervezetünk bemutatása.

•    Asszociatív és kreatív gondolkodás
A workshop játékai a szabadabb képzettársításokra építenek, az asszociációs készségeinket és a kreatív gondolkodásunkat erősítik.
Jól hasznosíthatóak, amikor pl. egy bonyolultabb munkahelyi probléma megoldásában a dobozon kívül gondolkodva kreatív ötletekkel tudunk előállni.
 

 

Csoportoknak Ajánljuk

Csoport csomagajánlat, terem bérlés, rendezvény szervezés, társasjátékos programok,
workshop  és kitelepülés

 
 
csomagajénlatok

CÉGES CSOMAGAJÁNLATOK

Közösségépítés szórakoztató csapatjátékokkal!

Budapest első társasjátékos kávézójaként nagyobb társaságok számára is az önfeledt kikapcsolódás lehetőségét kínáljuk!

kfd

Társasjátékos workshop

Miről szól egy társas-játékos workshop?

Az élmény alapú fejlődésről. A hagyományos céges tréningekkel szemben a társasjátékokra épülő workshop-jaink maradandó személyes és közösségi élményt nyújtanak,

Kitelepülések

KITELEPÜLÉS 

Társasjátékos programok tartása rendezvényeken.

A Board Game Cafe játékaival és játékmestereivel a megrendelő által megjelölt helyszínen tartott egyedi rendezvényekre is vállalunk kitelepülést. 

 

© Copyright 2020 Board Game Cafe Kft.